ویدئوهای برچسب: «پوسیدگی دندان»


  • دندان ها می توانند از جهات مختلف آسیب ببینند. دلیل آن هر چه باشد، برای درمان دندان شکسته باید هر چه سریع تر به دندانپزشک مراجعه کنید. جهت دیدن ویدیوهای بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید . https://clinicmodern.com/what-happens-breaking-teeth/  

  • آیا واقعا این فرهنگ در خانواده ما بوده و این سطح آگاهی وجود داشته که از همان 6 ماهگی مراقبت ها شروع شود ؟  برای بررسی کامل موضوع دندان آهکی با ما همراه باشید  https://www.dmcc.pro/

  • در این ویدیو خانم دکتر ندا برزویی عوامل پوسیدگی دندان را به طور کامل توضیح داده است و راه های جلوگیری از پوسیدگی دندان را شرح داده است  هر هفته با موضوعی جدید  مارا دنبال کنید  https://dmcc.pro/preventing-tooth-caries/