ویدئوهای برچسب: «ربات ناجی»

  • توسط: علی

    محققان EPFL رباتی ساخته اند که می تواند بر روی نقطه خاصی تمرکز کند و نسبت به آن عکس العمل نشان دهد. این ربات می تواند اجسام با شکل های پیچیده را در کمتر از 5صدم ثانیه در هوا بگیرد. این محققان به ربات آموزش داده اند که حرکت یک جسم را پیش بینی کند و سپس به این ربات آموختند که هر بازو را تکان دهد و اجسام را نگه دارد. از کاربردهای این ربات می توان به نجات انسان های در حال سقوط، گرفتن اجسامی که به سمت مردم پرتاب می شودو استفاده در وسایل نقلیه رباتی نا…