ویدئوهای برچسب: «ashpazi»


 • Ashpazi - Kofti Dashi - آشپزی - طرز تهیه کوفته داشی  

 • Ashpazi - Kish Gosht Morgh - آشپزی - کیش گوشت مرغ  

 • Ashpazi - Qormi Gosht pesht Maghz - آشپزی - طرز تهیه قورم  

 • Ashpazi - Chocolate Cake - آشپزی - کیک چاکلیتی  

 • Ashpazi - Broccoli meatball - آشپزی - کوفته بروکلی  

 • Ashpazi - Sir Palaw wa Sabzi - آشپزی - سیر پلو با قورم  

 • Ashpazi - Zucchini Meatball - آشپزی - کوفته کدوگک  

 • Ashpazi - Apple Cake - آشپزی - کیک سیب  

 • Ashpazi - Gosht Morgh Sorkh Shoda - آشپزی - گوشت مرغ سرخ   

 • Ashpazi - Chicken with Vegetables - آشپزی - گوشت مرغ با س  

 • Ashpazi - Morgh Chinaye - آشپزی - طرز تهیه مرغ چینایی