ویدئوهای برچسب: «آموزش»


  • _صحبت های علی خادم الرضا درباره حلقه های مفقود کارآفرینی_ صحبت های علی خادم الرضا درباره حلقه های مفقود کارآفرینی در پنجمین اجلاس وب فارسی. در پنجمین اجلاس وب فارسی که در هفتم شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد، افتخار و فرصت این را داشتم که در پنل حلقه های مفقوده کارآفرینی درباره مسائل و مشکلات فضا و اکوسیستم کارآفرینی صحبت داشته باشم. آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار DBA کارآفرینی دانشگاه تهر…