ویدئوهای برچسب: «تردید»


 • فیلم برادرم خسرو - بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است،و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمیکرد، و خاصیت عشق این است... ---از ارامگاه خسرو تا خانه ابدی سهراب--- امیدوارم یه حس خیلی خوب عالی با این ویدیو پیدا کنین... ممنون
 • توسط: کوئن

  رهبر انقلاب: وقتی می‌بینید که دشمن یک حرفی میزند برای ایجاد دودستگی [مثلاً] از شما تعریف میکند، این میخواهد ایجاد تردید بکند؛  
 • توسط: کوئن

  رهبر انقلاب: امام میگفتند آن‌وقتی که دشمن از شما تعریف کرد، در رفتار خودتان و کارهای خودتان تردید پیدا کنید - اینستاگرام رهبری  
 • توسط: کوئن

  آخ دلم هیچکی کنارت نیست ، سر کن با خودت زیر و رو شو دنیا رو زیرو زبر کن با خودت وقتی میبینی خودت داره کلافت می کنه از خودت پاشو ، خودت با شو سفر کن با خودت هر زمستون پیش از اینکه ریشه پابندت کنه شاختو بردار و تمرین تبر کن با خودت
 • توسط: مینا