ویدئوهای برچسب: «ایکاردی»

 • توسط: ورزشی ها

  گلهای بازی اینترمیلان 7-1 آتالانتا (هتریک ایکاردی)  
 • توسط: ورزشی ها

  خلاصه بازی: اینتر 3-2 میلان (هتریک ایکاردی) خلاصه بازی: اینتر 3-2 میلان (هتریک ایکاردی) خلاصه بازی: اینتر 3-2 میلان (هتریک ایکاردی) خلاصه بازی: اینتر 3-2 میلان (هتریک ایکاردی)  
 • توسط: ورزشی ها

  ایکاردی بازیکن برتر هفته 8 سری آ فصل 18-2017  
 • توسط: ورزشی ها

  خلاصه بازی: اینتر 3-2 میلان (هتریک ایکاردی)  
 • توسط: ورزشی ها

  خوشحالی ایکاردی به سبک مسی پس از هتریک در دربی میلان  
 • توسط: ورزشی ها

  خلاصه بازی: اینتر 3-2 میلان (هتریک ایکاردی)  
 • توسط: ورزشی ها

  خوشحالی ایکاردی به سبک مسی پس از هتریک در دربی میلان