ویدئوهای برچسب: «صافی»

  • توسط: کوئن

    چگونه پوست زیبا و صافی داشته باشیم  
  • توسط: کوئن

    چگونه پوست زیبا و صافی داشته باشیم  
  • توسط: گرزين

  • توسط: kosar777

    در قسمت دوازدهم از سری آموزش های تعمیرات اتومبیل به موارد زیر اشاره می شود. بررسی سیستم روغن کاری اتومبیل که باعث حرکت روان اتومبیل می شود میپردازیم . روغن باعث شست و شو جرم هایی که روی قطعات که از احتراق ایجاد می شود می شود و حرارت را کم می کند و ضربه های قطعات را به هم میگیرد و سپس به معرفی اجزای سیستم روغن کاری میپردازد که شامل کارتر , صافی اولیه , اویل پمپ , فیلتر , کانال اصلی روغن  می باشد  میپردازد و سپس هر یک از این اجزا را توضیح می دهد. …