ویدئوهای برچسب: «بچه»


  • 6روش برای اینکه بچه های شما در مورد مدرسه هیجان زده نگه داشته شوند. این یک واقعیت است: بچه هایی که در مورد یادگیری هیجان زده می شوند، در مدرسه و در زندگی بهتر عمل می کنند. یکی از بهترین هدایایی که ما می توانیم به بچه هایمان دهیم، این است که آن ها را در مورد همه ی آنچه که مدرسه ارائه می دهد، مشتاق کنیم. منبع: کودک و نوجوان - ایجاد اشتیاق در بچه ها برای مدرسه رفتن …

  • در ابتدا چند بازی به شما معرفی می شود که می توانید با کودک خود انجام دهید و جنبه تفریحی و آموزشی دارد. بعد در این مقاله به شما آموزش داده میشود که چگونه با کودک خود بازی کنید و چه اهمیتی بر آینده فرزندتان دارد. منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه - با کودک خود زندگی کنیم- بازی هایی که بچه ها را موفق می کند …

  • بچه ی فوضول یعنی این که می خوتد باباشا لو بدد خخخخخخخخ

  • وقتی یادت میره بچه داری 

  • 2 تا بچه شیرین