ویدئوهای برچسب: «جهل»


  • 04- سینمای  حکومتی دانستن آوینی و جهل مطلق از پدیده / مناظره مسعود فراستی و صادق زیبا کلام 0   ******ویدیوهای مرتبط با این مناظره : ******  مناظره کامل: صادق زیبا کلام و مسعود فراستی در دانشکده هنر:      ویدیوهای مرتبط مسعود فراستی  با این پرونده       شبکه های اجتماعی :   ارتباط با ادمین: Telegram.me/mohsenbaghery Telegram.me/massoudfarassati …