ویدئوهای برچسب: «رییسی»


  • رییسی :یارانه سه دهک پایین را تا سه برابر افزایش میدهیم

  • روحانی : آقای رییسی مگر شما در دوره گذشته در قوه قضاییه نبودید؟ شما که دربازرسی کل کشور بودید چه کار کردید؟ در دوره گذشته نفت به یک آدم فاسد داده شده شما چه کار کردید؟ 

  • وعده اقای رییسی ...۶ میلیون شغل و سه برابر کردن یارانه
  • توسط: تخته گاز

    مهرداد رئیسی مدیر شرگت دوبلاژ گلوری انترتیمنت میباشد.