ویدئوهای برچسب: «کشتی کج»


  • ریکوشی و د میز و براون استرومن درمقابل سزارو و بابی لشلی و ساموآ جو

  • مسابقه کشتی کج استینگ درمقابل تریپل اچ
  • توسط: حباب

    در این مسابقه زیبا برادران ویرانی بلایی سر حریف میارن که نگو و نپرس آندرتیکر نابغه کشتی کج جهان ببینی چی کار می کنه  آرشیو کشتی کج