ویدئوهای برچسب: «الحسین»

 • توسط: یا مهدی

  برنامه حب الحسین به کارگردانی ومجری گری حامد نگارش، باحضور هنرمندان بازیگران سرشناس و ورزشکاران محبوب هر شب ساعت 23:30 از شبکه دو سیما بازپخش 10:30 روز بعد، تهیه کنندگان: پویان هدایتی و فاطمه کریمی، نویسنده و مدیر تولید: زهرا رحیمی، حب الحسین تا اربعین حسینی هرشب به روی آنتن شبکه دو خواهد رفت …
 • توسط: یا مهدی

  برنامه حب الحسین به کارگردانی ومجری گری حامد نگارش، باحضور هنرمندان بازیگران سرشناس و ورزشکاران محبوب هر شب ساعت 23:30 از شبکه دو سیما بازپخش 10:30 روز بعد، تهیه کنندگان: پویان هدایتی و فاطمه کریمی، نویسنده و مدیر تولید: زهرا رحیمی، حب الحسین تا اربعین حسینی هرشب به روی آنتن شبکه دو خواهد رفت …
 • توسط: یا مهدی

  برنامه حب الحسین به کارگردانی ومجری گری حامد نگارش، باحضور هنرمندان بازیگران سرشناس و ورزشکاران محبوب هر شب ساعت 23:30 از شبکه دو سیما بازپخش 10:30 روز بعد، تهیه کنندگان: پویان هدایتی و فاطمه کریمی، نویسنده و مدیر تولید: زهرا رحیمی، حب الحسین تا اربعین حسینی هرشب به روی آنتن شبکه دو خواهد رفت …
 • توسط: یا مهدی

  برنامه حب الحسین به کارگردانی ومجری گری حامد نگارش، باحضور هنرمندان بازیگران سرشناس و ورزشکاران محبوب هر شب ساعت 23:30 از شبکه دو سیما بازپخش 10:30 روز بعد، تهیه کنندگان: پویان هدایتی و فاطمه کریمی، نویسنده و مدیر تولید: زهرا رحیمی، حب الحسین تا اربعین حسینی هرشب به روی آنتن شبکه دو خواهد رفت، …
 • توسط: یا مهدی

  برنامه حب الحسین به کارگردانی ومجری گری حامد نگارش، باحضور هنرمندان بازیگران سرشناس و ورزشکاران محبوب هر شب ساعت 23:30 از شبکه دو سیما بازپخش 10:30 روز بعد، تهیه کنندگان: پویان هدایتی و فاطمه کریمی، نویسنده و مدیر تولید: زهرا رحیمی، حب الحسین تا اربعین حسینی هرشب به روی آنتن شبکه دو خواهد رفت، …
 • توسط: کوئن

  دلیل بزرگداشت اربعین حسینی چیست‌؟ اربعین -اعتبار اربعین امام حسین (ع‌) از قدیم الایام میان شیعیان و در تقویم تاریخی‌ وفاداران به امام حسین (ع‌) شناخته شده بوده است‌. کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی که حاصل گزینش دقیق و انتخاب معقول شیخ طوسی از روایات‌ فراوان در باره تقویم مورد نظر شیعه در باره ایام سوگ و شادی و دعا و روزه وعبادت است‌، ذیل ماه «صفر» می‌نویسد: نخستین روز این ماه(ماه صفر) (از سال 121)،روز کشته شدن زید بن علی بن الحسین است‌.   روز سوم ای…
 • توسط: یا مهدی

  این قسمت باحضور کامران تفتی حب الحسین به کارگردانی ومجری گری حامد نگارش، باحضور هنرمندان بازیگران سرشناس و ورزشکاران محبوب هر شب ساعت 23:30 از شبکه دو سیما بازپخش 10:30 روز بعد، تهیه کنندگان: پویان هدایتی و فاطمه کریمی، نویسنده و مدیر تولید: زهرا رحیمی، حب الحسین تا اربعین حسینی هرشب به روی آنتن شبکه دو خواهد رفت …
 • توسط: یا مهدی

  برنامه حب الحسین به کارگردانی ومجری گری حامد نگارش، باحضور هنرمندان بازیگران سرشناس و ورزشکاران محبوب هر شب ساعت 23:30 از شبکه دو سیما بازپخش 10:30 روز بعد، تهیه کنندگان: پویان هدایتی و فاطمه کریمی، نویسنده و مدیر تولید: زهرا رحیمی، حب الحسین تا اربعین حسینی هرشب به روی آنتن شبکه دو خواهد رفت …
 • توسط: یا مهدی

  برنامه حب الحسین به کارگردانی ومجری گری حامد نگارش، باحضور هنرمندان بازیگران سرشناس و ورزشکاران محبوب هر شب ساعت 23:30 از شبکه دو سیما بازپخش 10:30 روز بعد، تهیه کنندگان: پویان هدایتی و فاطمه کریمی، نویسنده و مدیر تولید: زهرا رحیمی، حب الحسین تا اربعین حسینی هرشب به روی آنتن شبکه دو خواهد رفت، …
 • توسط: یا مهدی

  برنامه حب الحسین به کارگردانی ومجری گری حامد نگارش، باحضور هنرمندان بازیگران سرشناس و ورزشکاران محبوب هر شب ساعت 23:30 از شبکه دو سیما بازپخش 10:30 روز بعد، تهیه کنندگان: پویان هدایتی و فاطمه کریمی، نویسنده و مدیر تولید: زهرا رحیمی، حب الحسین تا اربعین حسینی هرشب به روی آنتن شبکه دو خواهد رفت …
 • توسط: یا مهدی

  برنامه حب الحسین به کارگردانی ومجری گری حامد نگارش، باحضور هنرمندان بازیگران سرشناس و ورزشکاران محبوب هر شب ساعت 23:30 از شبکه دو سیما بازپخش 10:30 روز بعد، تهیه کنندگان: پویان هدایتی و فاطمه کریمی، نویسنده و مدیر تولید: زهرا رحیمی، حب الحسین تا اربعین حسینی هرشب به روی آنتن شبکه دو خواهد رفت، …