ویدئوهای برچسب: «میگه»

 • توسط: ایرانی

  گوهر خیر اندیش از خواستگاران دوران جوانیش میگه! فریبرز: در نهایت دیدن فنی سالم و گفتن مبارکا باشه
 • توسط: ایرانی

  نقی از جیمزباند بازیش در زمان تعقیب گریز میگه
 • توسط: ایرانی

  سگی ک همراه اذان اذان میگه
 • توسط: ایرانی

  . #آهنگهای_شاد_کودکانه عنوان
 • توسط: ایرانی

  صفر ها را باید زد جور دیگر باید دید فقط آخرش که میگه دفعه بعد صفر شما رو ...
 • توسط: ایرانی

  از بچه میپرسه سوغات کرمان چیه؟ میگه شیره
 • توسط: ایرانی

  وقتی میگه جاده پیچید من نپیچیدم
 • توسط: ایرانی

  فقط اونجایی که میگه باز هم رحمت الهی
 • توسط: ایرانی

  اخی ببینین این طوطی چی میگه