ویدئوهای برچسب: «مقصر»


  • بنظرتون کی مقصر بود
  • توسط: ایلیئن

    حرف حقیقتی که آتشنشان های حاضر در عملیات نجات ساختمان پلاسکو میگویند و مقصر اصلی کیست

  • مقصر تصادف سهمگین

  • تصادفی که خورشید مقصر بود
  • توسط: آرش