ویدئوهای برچسب: «Corel Draw Rough & Brush»

  • توسط: پرشیا

    ابزار Rough & Brush مسیررا ناهموار می کند. این ابزار به صورت گروهی با ابزارهای Shape، Smudge و Free Transform در داخل جعبه ابزار قرار دارند. این ابزار با ایجاد اشکال سوزنی شکل یک مسیر را تحت تاثیر Distortion قرار می دهد. شما می توانید جهت، تعداد و نزدیکی این سوزن ها را به هم کنترل کنید. اگر قصد ناهموار کردن مسیرها یا اشکالی را که دارای یک جلوه می باشند، دارید، ابتدا باید آن جلوه را به طور دائم حذف کنید. اگر شکل عضو یک گروه باشد، ابتدا باید ان…