ویدئوهای برچسب: «اسکیت»


 • آموزش ساخت مدل اسکیت     با توجه به امکانات گسترده نرم افزار c4d R21 و در عین حال سادگی اون ما از بخش بسیار کم اون برای ساخت مدل اسکیت استفاده میکنیم، با استفاده از مدل های آماده کیوب ، سیلندر ، پلن شروع به ساخت کلی مدل می پردازیم   برای در اختیار داشتن این پروژه میتوانید از لینک زیر استفاده کنید    https://learndigitalplus.com/learn-cinema4d-skate-part1 …
 • توسط: دویقو

  تفاوت فرهنگی اروپایی ها و ایرانیها
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : BEST SKATEBOARDING TRICKS 2017 || #10   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : The Best Skateboarding Game Nobody Played   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : Skateboarding on Mars! With Shonduras in 4K ...   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : Otto the skateboarding bulldog - Guinness World Records   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : FLAMING SKATEBOARD GAME OF SKATE!   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : 1964 REPLICA SKATEBOARD | YOU MAKE IT WE SKATE IT EP 25 ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : THE DIFFERENT TYPES OF SKATEBOARDS EXPLAINED   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : 10 Skateboarding Terms You Should Know   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : The Most Amazing 12 Year Old Freestyle Skateboarder!   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : How to Do an Ollie: Skateboarding Tricks : How to Ride a Skateboard ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : SKATEBOARDING MADE SIMPLE   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسکیت برد : Skateboarding Tricks & Tips : Simple Skateboarding Tricks