ویدئوهای برچسب: «Championships»

 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسنوبردسواری : Snowboard Cross World Championships Highlights   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پاراگلایدینگ : Highlights | FAI World Paragliding Aerobatic Championships 2016 ...    
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش دوچرخه سواری آزاد : First ever UCI BMX Freestyle World Championships   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : 1982 World Weightlifting Championships, +110 kg class.   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : Jacsó József | World Weightlifting Championships | 1986 | 110kg ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : 1981 World Weightlifting Championships.   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : World Masters Weightlifting Championships 2014 - Ryan Erasmus ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : +110kg Snatch - 1982 World Weightlifting Championships   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : 2014 European Weightlifting Championships Women's +75 kg Clean ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : 2016 Olympic Weightlifting , Men +105 kg - European Championships ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : Olympic Weightlifting IWF World Championships Mens 105k Snatch ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : International Weightlifting Championships (1958)   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : Krastev v Pisarenko (+110kg) - 1982 World Weightlifting Championships  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : 2011 Paris World Weightlifting Championships 94 Kg Snatch   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : Women 63 kg 1999 World Weightlifting Championships - Athens - by ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : 2013 World Weightlifting Championships 69 kg A Group Highlights ...