ویدئوهای برچسب: «Cup»

 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Windsurfing World Cup - Red Bull PWA in Klitmøller  ورزش ویندسرفینگ : Windsurfing World Cup - Red Bull PWA in Klitmøller   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Freestyle Highlights Fuerteventura Windsurfing 2013 World Cup ... ورزش ویندسرفینگ : Freestyle Highlights Fuerteventura Windsurfing 2013 World Cup ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Freestyle Summary Fuerteventura Windsurfing 2017 World Cup ... ورزش ویندسرفینگ : Freestyle Summary Fuerteventura Windsurfing 2017 World Cup ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Team Pryde at 2015 Tenerife Windsurfing World Cup  ورزش ویندسرفینگ : Team Pryde at 2015 Tenerife Windsurfing World Cup   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : PWA Freestyle Highlights Fuerteventura Windsurfing 2015 World Cup ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پاراگلایدینگ : Paragliding World Cup 2016 - Castelo - Brazil - Best Moments ...    
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پاراگلایدینگ : World Cup paragliding 2016 brazil     
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پاراگلایدینگ : The Paragliding World Cup - PWC by ABC NEWS     
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پرش بانجی : Bungee Jumping South Africa World Cup Stadium Durban    [بانجی جامپینگ] ورزش مفرح و پرهیجان : پرش بانجی یا بانجی جامپینگ (به انگلیسی: BUNGEE JUMPING) فعالیتی می‌باشد که در آن فرد خود را توسط محافظ و طناب فنردار از ارتفاعی بلند به پایین پرتاب می‌کند. [بانجی جامپینگ] تاریخچه بانجی جامپینگ / درباره بانجی جامپینگ  : این ورزش توسط افرادی در دههٔ ۱۹۵۰ میلادی در ابتدا انجام می‌شده‌است. در همان سالها پس از اینکه تلویزیون بی‌بی‌سی در…
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پرش بانجی : Bungee jump kayaking in 2010 World Cup Stadium - Steve Fisher ...   [بانجی جامپینگ] ورزش مفرح و پرهیجان : پرش بانجی یا بانجی جامپینگ (به انگلیسی: BUNGEE JUMPING) فعالیتی می‌باشد که در آن فرد خود را توسط محافظ و طناب فنردار از ارتفاعی بلند به پایین پرتاب می‌کند. [بانجی جامپینگ] تاریخچه بانجی جامپینگ / درباره بانجی جامپینگ  : این ورزش توسط افرادی در دههٔ ۱۹۵۰ میلادی در ابتدا انجام می‌شده‌است. در همان سالها پس از اینکه تلویزیون…
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پرش بانجی : Guinness World Record won for bungee 'dunk' into cup of tea    [بانجی جامپینگ] ورزش مفرح و پرهیجان : پرش بانجی یا بانجی جامپینگ (به انگلیسی: BUNGEE JUMPING) فعالیتی می‌باشد که در آن فرد خود را توسط محافظ و طناب فنردار از ارتفاعی بلند به پایین پرتاب می‌کند. [بانجی جامپینگ] تاریخچه بانجی جامپینگ / درباره بانجی جامپینگ  : این ورزش توسط افرادی در دههٔ ۱۹۵۰ میلادی در ابتدا انجام می‌شده‌است. در همان سالها پس از اینکه تلو…
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش دوچرخه سواری آزاد : 2017 UCI BMX Freestyle World Cup - Chengdu (CHN)   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش دوچرخه سواری آزاد : 2017 UCI BMX Freestyle World Cup – Montpellier (FRA) – Highlights ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش دوچرخه سواری آزاد : 2017 UCI BMX Freestyle World Cup - Budapest (HUN)   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش دوچرخه سواری آزاد : 2017 UCI BMX Freestyle World Cup - Edmonton (CAN)   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش دوچرخه سواری آزاد : 2016 UCI BMX Freestyle World Cup - Denver (USA)