ویدئوهای برچسب: «ترانه افغانی»


  • زیم زیم زیم زیم زیم  ترانه قدیمی و زیبای افغانستانی دهه 1350 با صدای  خلیل راغب و نعیم 
  • توسط: خودمی

    تاجیکی یکی از خوانندگان و ترانه خوانان افغانی به شمار می اید که در این کنسرت زیبا با یکی از همراهان خود که مرد هم هست این ترانه خود را به خوبی دارد اجرا میکند و ترانه او بدین شکل است که:: کفتر روی بام اومد پیغام به پیغام امد هی نام خوش دلانه بهی است از خود دانه..تو ابو ای دویدم پروانه ها پریدند پیغوم به دل شنیدم نوشته بودی دیدم...از بس قشنگ بود بی خمار دلم میخواست بشم فدات…