ویدئوهای برچسب: «Mens»

 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Fast and physical - Olympic windsurfing, the Men's RS:X  ورزش ویندسرفینگ : Fast and physical - Olympic windsurfing, the Men's RS:X   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Men's And Women's Windsurfing - Highlights | Nanjing 2014 Youth ... ورزش ویندسرفینگ : Men's And Women's Windsurfing - Highlights | Nanjing 2014 Youth ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش اسنوبردسواری : Snowboarding - Men's Parallel Slalom - Vic Wild Wins Gold | Sochi ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : Olympic Weightlifting IWF World Championships Mens 105k Snatch ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : 2015 Masters World Cup Weightlifting - Mens 62 kg 35-40 Winner ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : Men's -80kg | 2017 World Para Powerlifting World Cup | Eger   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : Men's -49 kg - 2014 IPC Powerlifting World Championships   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : Men's -97kg | 2017 World Para Powerlifting World Cup | Eger   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش وزنه برداری : Men's -72 kg | 2017 World Para Powerlifting World Cup | Eger   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پنجگانه : UIPM 2015 World Cup #4 - Men's Final Highlights  [ورزش های پنجگانه] ورزش های پنجگانه پنج‌گانه مدرن به یک پیکار ورزشی گفته می‌شود که در آن پنج مرحله از پنج رشتهٔ ورزشی انجام می‌گردد. این پنج مرحله عبارت‌اند از شمشیربازی اِپِه، تیراندازی با تپانچه، شنای آزادِ ۲۰۰ متر، پرش با اسب و دو صحرانوردی ۳ کیلومتر. این رشته را پیر دو کوبرتن بنیان‌گذار المپیک ابداع کرد و در تمام دوره‌های المپیک برگزار شده‌است. در المپیک باستانی یونان نی…
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پنجگانه : UIPM 2015 Senior World Championsips - Men's Individual Highlights ... [ورزش های پنجگانه] ورزش های پنجگانه پنج‌گانه مدرن به یک پیکار ورزشی گفته می‌شود که در آن پنج مرحله از پنج رشتهٔ ورزشی انجام می‌گردد. این پنج مرحله عبارت‌اند از شمشیربازی اِپِه، تیراندازی با تپانچه، شنای آزادِ ۲۰۰ متر، پرش با اسب و دو صحرانوردی ۳ کیلومتر. این رشته را پیر دو کوبرتن بنیان‌گذار المپیک ابداع کرد و در تمام دوره‌های المپیک برگزار شده‌است. در ال…
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پنجگانه : 2015 UIPM Senior World Championships - Men's Individual Combined ...   [ورزش های پنجگانه] ورزش های پنجگانه پنج‌گانه مدرن به یک پیکار ورزشی گفته می‌شود که در آن پنج مرحله از پنج رشتهٔ ورزشی انجام می‌گردد. این پنج مرحله عبارت‌اند از شمشیربازی اِپِه، تیراندازی با تپانچه، شنای آزادِ ۲۰۰ متر، پرش با اسب و دو صحرانوردی ۳ کیلومتر. این رشته را پیر دو کوبرتن بنیان‌گذار المپیک ابداع کرد و در تمام دوره‌های المپیک برگزار شده‌است. در ا…
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پنجگانه : UIPM 2015 - World Cup #2 - Men's Invididual Competition    [ورزش های پنجگانه] ورزش های پنجگانه پنج‌گانه مدرن به یک پیکار ورزشی گفته می‌شود که در آن پنج مرحله از پنج رشتهٔ ورزشی انجام می‌گردد. این پنج مرحله عبارت‌اند از شمشیربازی اِپِه، تیراندازی با تپانچه، شنای آزادِ ۲۰۰ متر، پرش با اسب و دو صحرانوردی ۳ کیلومتر. این رشته را پیر دو کوبرتن بنیان‌گذار المپیک ابداع کرد و در تمام دوره‌های المپیک برگزار شده‌است. در المپیک باستان…
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پنجگانه : UIPM 2015 World Cup Final - Men's Individual Highlights    [ورزش های پنجگانه] ورزش های پنجگانه پنج‌گانه مدرن به یک پیکار ورزشی گفته می‌شود که در آن پنج مرحله از پنج رشتهٔ ورزشی انجام می‌گردد. این پنج مرحله عبارت‌اند از شمشیربازی اِپِه، تیراندازی با تپانچه، شنای آزادِ ۲۰۰ متر، پرش با اسب و دو صحرانوردی ۳ کیلومتر. این رشته را پیر دو کوبرتن بنیان‌گذار المپیک ابداع کرد و در تمام دوره‌های المپیک برگزار شده‌است. در المپیک باستان…
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پنجگانه : UIPM 2015 World Cup #1 - Men's Individual Final Live - Streaming ...   [ورزش های پنجگانه] ورزش های پنجگانه پنج‌گانه مدرن به یک پیکار ورزشی گفته می‌شود که در آن پنج مرحله از پنج رشتهٔ ورزشی انجام می‌گردد. این پنج مرحله عبارت‌اند از شمشیربازی اِپِه، تیراندازی با تپانچه، شنای آزادِ ۲۰۰ متر، پرش با اسب و دو صحرانوردی ۳ کیلومتر. این رشته را پیر دو کوبرتن بنیان‌گذار المپیک ابداع کرد و در تمام دوره‌های المپیک برگزار شده‌است. در ا…
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش پنجگانه : LIVE UIPM Senior World Championships - Men's competitions - Cairo ...   [ورزش های پنجگانه] ورزش های پنجگانه پنج‌گانه مدرن به یک پیکار ورزشی گفته می‌شود که در آن پنج مرحله از پنج رشتهٔ ورزشی انجام می‌گردد. این پنج مرحله عبارت‌اند از شمشیربازی اِپِه، تیراندازی با تپانچه، شنای آزادِ ۲۰۰ متر، پرش با اسب و دو صحرانوردی ۳ کیلومتر. این رشته را پیر دو کوبرتن بنیان‌گذار المپیک ابداع کرد و در تمام دوره‌های المپیک برگزار شده‌است. در …