ویدئوهای برچسب: «آتاتورک»

  • توسط: بی یو تی

    لحظه منفجر شدن بمب در فرودگاه اتاتورک
  • توسط: بی یو تی

    لحظات قبل از انفجار و حین انفجار بمب در فرودگاه اتاتورک