ویدئوهای برچسب: «ابهای»

  • توسط: امیرعلی

    برای ساخت این اثر هنری 66000 لیوان، 15000 لیتر آب باران رنگی، 1 کیلوگرم رنگ های گیاهی، بیش از 100 داوطلب و 62 ساعت کار برده است.
  • ویدیوی مرتبط