ویدئوهای برچسب: «آکوستیک»


  • معلق شدن آکوستیک با استفاده از امواج شدید صوتی

  • آموزش گیتار آکوستیک سبک راک با متد(جیمی هندریکس)(قسمت3)  استاد : اندی الدورت

  • آموزش گیتار آکوستیک ، سبک راک - با متد نوازندگی  (( جیمی  هندریکس )) استاد : اندی الدورت ( قسمت دوّم/2 )

  • ​​​​آموزش گیتار آکوستیک در سبک راک  (با متد جیمی هندریکس) توسط  استاد اندی الدورت (قسمت اول/1) آشنایی با مدرّس و معرفی دوره  دانلود  کتاب الکترونیکی آموزش  گیتار آکوستیک اندی الدورت در : www.learn-music.zgig.in/downloads/andy-rock-book.pdf
  • توسط: حمید

    آموزش گیتار آکوستیک