ویدئوهای برچسب: «اقبال»

  • توسط: koopid

    دیـوانـه و دلبستـه ی اقـبال خودت باش! سـرگـرم خودت عـاشق احـوال خـودت باش! یـک لـحـظه نـخـور حـسـرت آن را که نداری راضـی بـه هـمین چند قلم مـال خودت باش! دنبال کـسی بـاش کـه دنبـال تـو باشد!   اینـگونه اگـر نـیست بـه دنبال خودت باش! پرواز قـشـنگ اسـت ولـی بـی غـم ومنّت منّت نکـش از غیر و پـر و بـال خـودت باش! صـدسـال اگـر زنـده بـمـانـی گـذرانـی پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش! #اقبال_لاهوری دکلمه: #حمید_پوربهزاد …
  • توسط: حمید

    رقص منظم کردی با صدای اقبال امیری