ویدئوهای برچسب: «بیفته»

  • توسط: کوئن

    لحظه بسیار سخت و بدیه! اما حین اجرای زنده هراتفاقی ممکنه بیفته. اجرای زنده بخصوص گویندگی خبر مثل کار بندبازیه. هر لحظه ممکنه از روی بند بیفتی!