ویدئوهای برچسب: «Attila»


  • یکی از وحشی ترین و خونخوارترین فرمانده هان تاریخ آتیلا بوده است که البته در برخی از کشورها نه تنها خونخوار محسوب نمیشود بلکه افتخار و یک ابر قهرمان نیز شمرده می شود. با اینحال آخرین سری از بازی Total War مربوط به Attila و جنگهای اوست. تریلر زیر نیز اخرین تریلر منتشر شده از این بازیست. http://gameemag.ir/total-war-attila-the-black-horse-trailer/ …