ویدئوهای برچسب: «Kitty»


  • یک بازی مستقل جدید برای دو کنسول PS۴ و PS Vita که بر روی شبکه PSN قرار خواهد گرفت. این بازی قابلیت خرید Cross-Buy را دارد و در صورت خرید برای Vita و یا PS۴ روی کنسول دیگر هم قابلیت دانلود و بازی را خواهد داشت. http://gameemag.ir/scram-kitty-dx-announcement-trailer/ دانلود بازی ما از وب سایت ما www.amingames.ir   …