ویدئوهای برچسب: «كنم»


  • شوخي اصغر فرهادي/از برنده شدن شهاب حسيني به نسبت ترانه عليدوستي حس بهتري داشتم،چون تونستم براحتي بغلش كنم.