ویدئوهای برچسب: «park avenue»

  • توسط: arta7

    در درس ششم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدا مکالمه زیر را می شنوید: HELLO,KATY HELLO PETER,HOW ARE YOU? FINE THANK YOU,BUT I WOULD LIKE TO  HAVE SOMETHING TO DRINK,AND YOU? YES I WOULD LIKE  TO HAVE SOMETHING TO DRINK,TOO.   AND DO YOU EAT? YES,I WOULD LIKE TO HAVE SOMETHING TO EAT,TOO. WHERE? PARK AVENUE,PLEASE. OK. سپس تعدادی کلمه را یاد می گیرید. جواب تشکر : YOUR WELCOME         خیابان : STREET     …