ویدئوهای برچسب: «درس هفتم»

  • توسط: kosar777

    این  درس هفتم از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود. این درس درباره تغییر شکل دادن به پی اچ پی می باشد.ابتدا در صفحه اصلی پی اچ پی محل ذخیره فایل های CONFIGURATION را نشان می دهد که دو محل در آن وجود دارد که مطابق با نوع پی اچ پی ما فرق دارد.یکی از این دو آدرس را در ترمینال می نویسیم و در فایل مشاهده شده دنبال کلماتی شامل  DISPLAY_ERRORS و ERROR_REPORTING  و HTML_ERRORS می گردیم ومطابق فیلم آن ها را فعال و غیر فعال می س…
  • توسط: kosar777

    در جلسه هفتم از سری آموزش های MYSQL با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم. در این جلسه به طبقه بندی کردن نتایج در MYSQL می پردازیم به این عمل SORTING RESULT می گویند.زمان هایی هست که یک ستون را جست و جو می کنیم و نتایج را می بینیم ولی به مانند فیلم از روش دیگری استفاده می کنیم تا اگر چند جدول در دیتابیس خود داشتیم آدرس را هم مشخص می کنیم تا دچار مشکل نشویم.مثلا رئیس شما یک ستون را از شما می خواهد نشان دهید و در زمان نشان دادن آن را  …
  • توسط: arta7

    در درس هفتم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدا درس را با یک مکالمه شروع می کنیم: HELLO KATY HELLO PETER WHEN WOULD YOU LIKE TO EAT KATY,NOW? NO PETER,NOT NOW,LATER PLEASE BUT I LIKE TO HAVE SOMETHING TO DRINK NOW. WHERE? I DON'T NOW. IN A RESTAURANT? YES,OK سپس به معرفی کلمات زیر پرداخته می شود: دوست دارید تا غذا بخورید؟ : I'D LIKE TO EAT    کجا میل دارید غذا بخورید؟ : WHRE WOULD YOU LIKE …
  • ویدیوی مرتبط