ویدئوهای برچسب: «later»

 • توسط: ورزشی ها

  ورزش دوچرخه سواری آزاد : BMX freestyle 30 years later, Redline RL 20 II.   
 • توسط: کوئن

  اسلوموشن دیدنی : Want to watch this again later? -  [xmHV6G5IPWbGPTMTvI8UUeSFOStGs5B4fpOgMSyR] اسلوموشن (به انگلیسی: SLOW MOTION یا SLOWMO)، حرکت آهسته یا کُندنمایی به افکتی گفته می‌شود که در فیلمسازی زمان کندتر می‌شود و حرکت‌ها آهسته‌تر می‌گردند. این روش نمایش را آگوست موسکر اهل اتریش اختراع کرد. در این روش فیلمبرداری فیلم با سرعت معمولی فیلمبرداری می‌گردد و در زمان نمایش یرعت پخس آن را کاهش می دهند. بعضی از دوربین‌های فیلمبرداری قابلیت فیلمب…
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش در خانه : The "See Ya Later, Saddlebags" Workout | Class FitSugar   
 • توسط: arta7

  در درس یازدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدا با مکالمه زیر مواجه می شوید: KATY,THAT ONE TEN WOULD YOU LIKE TO HAVE SOMETHING TO EAT WITH ME? AT ONE O'CLOCK? NO,NOT AT ON O'CLOCK,THAT 2 O'CLOCK? NO,NO AT 2 O'CLOCK. BUT AT 3 O'CLOCK? OH,NO NOT AT 3 O'CLOCK.THAT 4 O'CLOCK? NO,THANK YOU. THAT 5 O'CLOCK? NO LATER PLEASE. OH,THAT 8 O'CLOC…
 • توسط: arta7

  در درس هفتم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدا درس را با یک مکالمه شروع می کنیم: HELLO KATY HELLO PETER WHEN WOULD YOU LIKE TO EAT KATY,NOW? NO PETER,NOT NOW,LATER PLEASE BUT I LIKE TO HAVE SOMETHING TO DRINK NOW. WHERE? I DON'T NOW. IN A RESTAURANT? YES,OK سپس به معرفی کلمات زیر پرداخته می شود: دوست دارید تا غذا بخورید؟ : I'D LIKE TO EAT    کجا میل دارید غذا بخورید؟ : WHRE WOULD YOU LIKE …