ویدئوهای برچسب: «or»

  • توسط: kosar777

    در جلسه بیست و دوم از سری آموزش های MYSQL با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم. این جلسه درباره دستور UNION در MYSQL می باشد.ممکن است زمانی یک چند ستون را با یک SELECT انتخاب کنیم و با شرطی مشخص کار مورد نظر را انجام دهیم از این دستور برای آن استفاده می کنیم که اگر دو شرط متفاوت با دو دستور متفاوت را انجام دادیم برای برقراری ارتباط بین این دو شرط از آن استفاده می کنیم.در واقع این دستور شبیه AND و OR عمل می کند.ادامه توضیحات را در فی…
  • توسط: kosar777

    در جلسه دهم از سری آموزش های MYSQL با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم. این جلسه به فرق بین دو دستور AND   وOR  در SQL  می پردازیم.برای این کار از یک مثال استفاده می کنیم و توسط دستور SELECT چندین ستون را انتخاب می کنیم و در شرط آن از AND استفاده می کنیم و مشاهده می کنیم زمانی که از AND استفاده  می کنیم باید همه قسمت های شرط برقرار باشد تا جواب درست را به ما نشان بدهد اما در دستور OR یکی از شروط مورد نظر اگر برقرار باشد نیز جواب را…
  • توسط: arta7

    در درس دوازدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: درس با یک مکالمه شروع می شود: HELLO,MARRY THIS IS PETER HOW ARE YOU? HELLO PETER I'M FINE THANKS AND YOU? I'M FINE TOO.MARRY WOULD YOU LIKE TO HAVE DINNER WITH ME TONIGHT? NOT TONIGHT PETER,BUT TOMORROW NIGHT I'D LIKE TOO?   OK,WHAT TIME?AT 8 O'CLOCK? 8 O'CLOCK IS TOO LATE THEN AT 7 O'CLOCK ALLRIGHT,TOMOROOW NIGHT AT …