ویدئوهای برچسب: «language»

  • توسط: ورزشی ها

    ورزش تیراندازی  : Interview (Arabic language) of Abdullah Alrashidi - Nicosia 2013 ISSF ...   [2008_Olympic_champion_Chiara_Cainero_als] مسابقات تیراندازی مردان و تیراندازی زنان در سطح مساقات جهانی تیراندازی با ورزشی ها لحظات زیبای تیراندازی را شاهد باشید #مسابقات_تیراندازی

  • Cooking actions: English Language  
  • توسط: گلچین

  • توسط: گلچین