ویدئوهای برچسب: «سرطان روده»


  • سرطان روده بزرگ یکی از شایع ترین سرطانهاست که سلولهای سرطانی در روده رشد و  تکثیر میشوند ولی به دلیل تشخیص بیماری مرگ و میر این بیماری کمتر است و روبه کاهش است .دستگاه گوارش که از دهان شروع میشود و در مقعد ختم میشود .یک مجموعه ای جهت جذب و دفع مواد غذایی کاربرد دارد و عملیاتی که روی غذا انجام مییشود در روده میرود و بعد از هضم در روده بزرگ مواد دفعی که ارزش غذایی دیگه ای ندارند وارد کولون میشوند که در پایان روده باریک هست و به قسمت کولون و راست رو…
  • ویدیوی مرتبط