ویدئوهای برچسب: «قند داشتن»


  • در ایجاد بیماری دیابت عوامل بسیاری موثر هست که مهمترین وزن بالا و موارد شهری است که در همه ارگانهای بدن تاثیر پذیر هست و مهمترین عوامل عروق هست یعنی خون به همه جای بدن نمیرسد و حس اندامها یعنی کف پا و دست از بین میرود که این حس برای انسان مهمه و نداشتن این حس مشکل ساز است که مشکلات کلیوی و چشمی هم وجود دارد که تشخیص به موقع و درمان موثق باعث کندی رشد این بیماری میشود  که عوامل دیگر زخم های پا هستند که در مرحله اول یک زخم در استخوان پا ایحاد میشود…