ویدئوهای برچسب: «فرمت متن در ورد پرس»


  • در هر سی ام اس شما با بخشی برای نوشتن مطلب رو به رو هستید که امکانات گوناگونی را در اختیارتان قرار می دهد . این پنل ها را TinyMCE می نامند و به شما برای ویرایش مطلب مطابق نیازتان کمک می کنند . TinyMCE موجود در حالت دیفالت وردپرس امکانات ابتدایی و مناسبی را برای شما فراهم کرده است که البته شما می توانید بعدا در بخش تنظیمات وردپرس ، آپشن های آن را بیشتر یا کمتر کنید . برای مثال توسط این پنل شما می توانید بخشی از متن را بولد و دُرشت کنید ، فونت را ت…