ویدئوهای برچسب: «ترس»


  • ترسیدن دختربچه ازسایه خودش

  • در این ویدیو در مورد ترس از دندانپزشکی یا همان فوبیای دندانپزشکی صحبت شده است  علل ترس از دندانپزشکی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مارا دنبال کنید https://dmcc.pro/dental-phobia/

  • ویدیو جدید از داعش(آخر خنده ست)