ویدئوهای برچسب: «لینک ادامه مطلب در ورد پرس»


  • هنگام قرار دادن یک مطلب در وب سایت باید بسیار دقت کنید . مطالب طولانی که بدون وقفه در صفحه ی اول وب سایت شما قرار می گیرند ، می توانند چشم بازدید کننده را خسته کنند که این به هیچ عنوان خواسته ی شما نیست . برای پیشگیری از این وضعیت نیاز است تا شما از لینک ادامه مطلب استفاده کنید . لینک ادامه مطلب به شما این اجازه را می دهد تا تنها بخشی از ابتدای مطلب را در صفحه ی اصلی وب سایتتان قرار دهید ، و از بازدیدکننده بخواهید تا برای خواندن ادامه ی مطلب به ل…