ویدئوهای برچسب: «فرمت پُست ها در ورد پرس»


  • می خواهیم یکی دیگر از امکانات جالب و اختصاصی ورد پرس  را با یکدیگر مرور کنیم . اگر به وب سایت های معمولی دقت بیشتری داشته باشید متوجه خواهید شد که یک موضوع در همه ی آنها تکراری است . آن موضوع اصل وبلاگی بودن آنهاست . به عبارت دیگر بیشتر وب سایت ها در واقع تفاوتی با یک وبلاگ ندارند و از مجموعه ی تعدادی مطلب ساده ساخته شده اند . در این ویدیو اما روشی را خواهید آموخت که یکنواختی وب سایت وردپرس شما را از بین می برد . با استفاده از امکانات مربوط به فر…