ویدئوهای برچسب: «ماقبل»


  • کشف اسکلت  غول پیکر  انسان ماقبل تاریخ

  • فصل ششم سریال بازی تاج و تخت انگار فلش بکی بود بر حوادثی که در طول این چند فصل گذشت. شباهت برخی از سکانس ها ی فصل شش با فصل های ماقبل خود.
  • توسط: هفت خط

    دوران سنوزوئیک،دورانی بود که پستاندارن غول پیکر بر روی زمین حکمرانی میکردن :) از جمله پستاندارن غول پیکر میشه به ماموت ها،مگاتریوم،پاراکراتریوم و ... نیز اشاره کرد :) از ۶۶ میلیون سال پیش تا امروز را دوران سنوزوئیک میگن :)
  • توسط: علیرضا

    این فسیل مربوطبه ماقبل تاریخ است. در این ویدئو فسیل شناسان با کشف آن رازی شگرف را آشکار می سازند.

  • ۱۰ تا از پستانداران شکارچی مخوف ماقبل تاریخ