ویدئوهای برچسب: «حیوانات سمی»

  • توسط: neginnn

    فکر می کنید در رقابت بین دو نوع از بزرگترین و خطرناکترین مارهای جهان یعنی کبری و آناکوندا کدامیک پیروز می شوند؟ بزرگترین مار کبرایی که تابحال گزارش شده 18 فوت (5.5 متر) طول و بزرگترین مار آناکوندا طولی به اندازه 17 فوت (5.1 متر) داشته است. اما سم مار کبری بقدر قوی است که در صورت گاز گرفتن یک فیل بزرگ، او را مدت فقط سه ساعت می کشد. اما باز هم بستگی به شرایط دارد که کدامیک قوی تر است معمولا آناکونداهای بالغ برای کبری ها بسیار بزرگ هستند و وزن آنها …
  • توسط: ebi2019

    در این دنیا حیوانات و موجودات بی شماری زندگی می کنند و تعدادی از آنها وحشی و تعدادی از آنها سمی می باشند و برای شکار از گیاهان یا از شکار یکدیگر تغذیه می کنند و حیوانات وحشی قابل نگهداری در منزل نیستند و تعدادی هم اهلی هستند و قابل نگهداری در منزل را دارند و اگر قصد نگهداری از حیوانات یا موجودی در منزل دارید باید مرتب به آن رسیدگی نمایید و این فرد در خانه خود بجای سگ و گربه و دیگر حیوانات علاقه به نگهداری موجودات سمی دارد و در این آکواریوم بزرگ ی…