ویدئوهای برچسب: «کشور پاناما»

  • توسط: neginnn

    پاناما کشوری واقع در آمریکای مرکزی است که عمده مشهوریت آن در جهان به خاطر کانال بسیار مهم پاناما است که دو اقیانوس آرام و اطلس را بهم متصل می کند و محل عبور تمامی کشتی های تجاری و تفریحی دنیا می باشد و درآمد اصلی این کشور را تامیین میکند. پایتخت این کشور پاناما سیتی نام دارد. جمعیت کل این کشور سه میلیون و چهارصد هزار نفر  است. مردم آن مانند اکثر کشورهای منطقه مرکزی و لاتین اسپانیایی زبان  هستند. البته این کشور خاصیت جغرافیایی مهم دیگری هم دارد که…