ویدئوهای برچسب: «حیوانات»

 • توسط: ایرانی

  اموزش_زبان_انگلیسی_به_کودکان
 • توسط: ایرانی

  تاریخی ترین صداگذاری حیوانات
 • توسط: ایرانی

  کرم ریزی حیوانات خیلی با حاله

 • زایمان طبیعی گاو بدون کمک.

 • زایمان گاو و برسی نشانه های زایش.

 • زایمان شتر بطور کامل در بیابان.

 • زایمان حیوانات/زایمان زرافه بسیار زیبا.

 • زایمان طبیعی فیل بسیار زیبا.

 • زایمان اسب _بطور کامل.
 • توسط: ایرانی

  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۵تا از بدبوترین حیوانات جهان... ❤️
 • توسط: ایرانی

  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ➰ #دیدنی➰ ۱۳ اسلوموشن دیدنی از حیوانات.. بسیار جالب است..حتما ببینید.. ❤️
 • توسط: طنز

  غول پیکرترین حیوانات