ویدئوهای برچسب: «ابتکارجالب»

  • توسط: استقلال

    تنها در دنیای خیالی می توانیم متصور شویم که کاغذ توانایی آن را دارد هر چیزی از جمله قیچی (اشاره به بازی سنگ، کاغذ، قیچی) را شکست دهد. ویدیویی که «جان هِیز» منتشر کرده، نشان می دهد که اگر کاغذِ ظاهرا سست در موقعیت درست قرار بگیرد، می تواند چوب را برش دهد. وب سایت روزیاتو - حامد آل محمد: تنها در دنیای خیالی می توانیم متصور شویم که کاغذ توانایی آن را دارد هر چیزی از جمله قیچی (اشاره به بازی سنگ، کاغذ، قیچی) را شکست دهد. ویدیویی که «جان هِیز» منتشر ک…