ویدئوهای برچسب: «سهامداران»


  • شرکت فولاد نطنز  فولاد و شرکت  ذوب آهن نطنز با سه دهه پیشینه موفق و درخشان با اجرای طرح های توسعه با وسعت بخشیدن به دامنه ی فعالیت ها تلاش می نماید تا زنجیره ی کامل تولید فولاد از مرحله ی بهره برداری از معدن تا تولید محصولات نهایی را در حوزه فعالیت های خود قرار دهد در این راستا سهامداران شرکت  فولاد نطنز طرح و اجرای پروژه های وسیع دیگری در دستور کار این مجتمع عظیم صنعتی قرار گرفته است. سهامداران فولاد نطنز کیفیت محصولات خود  در سال 1390 از طرف ا…

  • شرکت فولاد نطنز توانست با درک نیازها و شرایط موجود چشم انداز خود را در افق جدید صنعت و اقتصاد کشور تعریف نموده وبا اتخاذ استراژی مناسب و کارآمد و تدوین برنامه های جدید برتمامی مشکلات فائق آمده گسترش نگاه خود را به بازار های داخل و خارج وسعت بخشد شرکت  فولاد نطنز جهت تثبیت جایگاه و اعتبار جهانی با برخورداری از یک نگرش استراتژیک با جهت گیری رقابتی و منظور رسیدن به کیفیتی فراگیر در عرصه های گوناگون بازار داخل و خارج اقدام به ایجاد سیستم های مدیریتی…