ویدئوهای برچسب: «ترانزیت»


  • به گزارش پرتال جامع صنعت حمل و نقل، با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ما، ترانزیت می تواند ارزش افزوده بسیار بالایی در اقتصاد ما ایجاد کند.نقطه عطف ترانزیت، ترانزیت از طریق راه آهن می باشد، از ای روی آقای مهندس عاشوری رئیس کمیته ترانزیت راه آهن، موقعیت ایران را تشریح می کند. پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com ::   …

  • به گزارش پرتال جامع صنعت حمل و نقل، امروزه با حجم درخواست ایجاد بندر خشک در مناطق مختلف کشور، روبرو هستیم از این روی مصاحبه اختصاصی را ترتیب دادیم با جناب آقای مهندس عاشوری، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته ترانزیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران. . .    پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com :: …