ویدئوهای برچسب: «متقابل»


  • برای دانلود مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2016 : تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی به آدرس ذیل مراجعه نمایید. https://goo.gl/y8z4tz