ویدئوهای برچسب: «رخسار»

  • توسط: شوکا

    این ضرب المثل به این معنی است که رنگ رخسارم را ببین جویای احوالم می شوی این ضرب المثل به زبان دزفولی است و برای کسی به کار می رود که خواسته ای دارد و طرف مقابل قادر به انجام آن کار نیست...........