ویدئوهای برچسب: «شیعی»


  • دیده شدن شیعی عجب در اسمان کیش 
  • توسط: یا مهدی

    کلیپ اظهارات نژادپرستانه و ضد ایرانی و ضد شیعی فتح الله گولن که از او بعنوان رهبر کودتا_ترکیه نام برده می شود.