ویدئوهای برچسب: «درانگلیسی»


  • شاید با افعال استمراری در انگلیسی آشنایی داشته باشید. در این ویدئو افعال استمراری در زمان های گذشته، حال و آینده معرفی می شوند و به ساختار و کاربرد آنها پرداخته می شود. اگر در این فعل ها مشکل داشته یا خواهان یادگیری بیشتر در این زمینه هستید، حتما این ویدئو را ببینید. مطالب مشابه : نکات گرامری : استفاده از DO و DID برای تاکید زمان آینده در انگلیسی توصیف دیگران در انگلیسی : BE یا BEING چه زمانی نباید در انگلیسی از حروف اضافه استفاده کنیم؟ …